Ile to kosztuje?

Ile to kosztuje?

Pozyskanie mieszkania przy Krasińskiego 12 przebiega w inny sposób niż przy normalnym zakupie. Oferta w tym budynku to tak zwany wynajem z dojściem do własności „najpierw wynajmij potem wykup”. Takie rozwiązanie ma szereg zalet, o których możesz przeczytać TUTAJ.  Zgodnie z regulaminem od podpisania umowy najmu po co najmniej 5 latach można wykupić wynajmowane mieszkanie.

Aby wprowadzić się do nowego mieszkania każdy najemca będzie musiał ponieść dwie zwrotne opłaty: partycypację oraz kaucję. W sumie to niecałe 150 tys. złotych przy mieszkaniu o powierzchni 63 m. Co istotne, w razie wyprowadzenia się z mieszkania kwoty te są zwracane. Jeżeli najemca będzie chciał wykupić mieszkanie kaucja, partycypacja i część kapitałowa spłacana w czynszu zmniejszą kwotę wykupu.

Partycypacja to udział finansowy uczestnika programu w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjnego w części przypadającej na dany lokal mieszkalny (nie większy niż 45% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego, bez wartości nieruchomości gruntowej). Szacowany koszt partycypacji na dzień podpisania umowy partycypacji wynosi ok. 2.062 zł/m2

Dla osób spełniających poniższe warunki czynsz wynosi 26,5 zł/m2. Jeżeli lokator nie spełnia tych warunków stawka czynszu jest podwyższana o 100% do 53 złotych.

Warunki obniżonego czynszu:

  • rozliczanie się z podatku dochodowego w Katowicach. W przypadku nie rozliczenia się z podatku dochodowego za ostatni rok podatkowy  w urzędzie skarbowym w Katowicach – należy złożyć kopię właściwego zgłoszenia aktualizacyjnego potwierdzającego zamiar rozliczania się z podatku dochodowego w urzędzie skarbowym w Katowicach nie później niż  w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu;
  • nie przekraczanie dochodów określonych w Regulaminie programu § 7 ust. 1 lit. c)

Powyższe warunki są niezbędne do zawarcia umowy najmu, co oznacza, że prawo do czynszu obniżonego w wysokości ok. 26,50 zł/m2 może mieć każdy uczestnik programu.

Czynsz przeznaczony jest na: pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków, kosztów ogólnych Zarządu, spłatę kredytu (kapitału wraz z odsetkami – ok. 62 % czynszu) zaciągniętego przez Spółkę na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. Co oznacza, że już od pierwszego miesiąca osoba wynajmująca przeznacza ponad 60% czynszu na spłatę kapitału wraz z odsetkami. Spłacona część kapitału obniży koszt wykupu albo zostanie zwrócona w momencie ewentualnej wyprowadzki.

Czynsz na miejsce parkingowe to 64zł miesięcznie dla mieszkańców budynku przy ul. Krasińskiego 12 b,c.

Każdy mieszkaniec Krasińskiego 12 będzie ponosił poza czynszem koszty związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego. Zaliczki na:

śmieci – 21.30 zł na osobę

wodę – 14.11 zł x ilość osób x 3m3

ogrzewanie – 2,5 zł x metraż.

Mieszkanie będzie można wykupić najwcześniej 5 lat od podpisania umowy. Wtedy też dojdzie do ostatecznej wyceny gruntu, na którym stoi budynek co będzie mieć wpływ cenę mieszkania. Prognozowana cena m2 na dzień 03.04.2020 to 6300 ale może ona ulec zmianie. Co jednak ważne w momencie wyceny nie zmieni się cena budynku.

Osoby chcące zamieszkać, przy Krasińskiego 12 b,c muszą zmieścić się w widełkach dochodowych. Poniżej przedstawiamy instrukcję wyliczenia dochodu w trzech krokach:

1.

Policz dochód członków gospodarstwa domowego według wzoru:

Dochód: Przychód – (koszty uzyskania przychodu + składki na ubezpieczenie społeczne)

Zsumuj dochody członków gospodarstwa domowego.

2.

Dochód gospodarstwa domowego musi być wyższy niż wynik tego wzoru: 53×2,5xmetraż mieszkania, które chcę pozyskać.

3.

Dochód na Twoje gospodarstwo:
jednoosobowe jest mniejszy niż 13 783,81 zł
dwuosobowe jest mniejszy niż 13 783,81 zł
trzyosobowe jest mniejszy niż 17 918,96 zł
czteroosobowe jest mniejszy niż 22 054,10 zł
więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ

Jeżeli spełniasz te warunki możesz ubiegać się o mieszkanie przy Krasińskiego.

Wszystkie ważne dokumenty znajdują się TUTAJ.